Coachningen leder till en ökad medvetenhet och självinsikt, vilket leder till ökad handlingskraft. Men, för att lyfta sig ur sin svacka, kan det krävas ytterligare hjälpmedel. Här kan fysisk aktivitet användas. Att fysisk aktivitet är avgörande för både mental såväl som fysisk hälsa är ingen nyhet. Den omedelbara humörlyftet som den fysiska aktiviteten ger kan användas som motivation till att arbeta med dina livsutmaningar.

Tillsammans kommer vi att arbeta på följande sätt. Inför första träffen skickar jag ett antal frågor för att sätta igång processen. Under första träffen kommer vi också att titta på i vilken utsträckning du är fysisk aktiv och vad du tror fysisk aktivitet kan ha för betydelse för dig och hur det kan hjälpa dig att ta tag i din utmaning. Vi tittar på vilken typ av fysisk aktivitet kan vara bra för dig. I din handlingsplan, lägger vi till ett schema över vilken aktivitet det ska vara och med vilken regelbundenhet aktiviteten ska genomföras. Vi kommer att nog följa din framfart, både vad gäller din utmaning såväl som hur det går med träningen och hur det i sin tur hjälper dig med din utmaning.