När en grupp vill arbeta med en specifik fråga eller ett ämne, krävs det att alla kan vara med. Om en av gruppmedlemmarna handleder denna process, kan gruppen gå miste värdefull kunskap. Det kan dessutom vara svårt för denne att vara helt objektiv eller neutral. En extern facilitator eller handledare kan ansvara för att leda processen. Gruppen kan helt fokusera på den aktuella frågan.

Som facilitator kan jag vara objektiv och neutral och fånga upp gruppens frågeställningar. Jag håller gruppen på rätt spår, utmanar och uppmuntrar. På detta sätt kan gruppen komma snabbare till handling för att uppnå sina gemensamma mål.