Coachning är en samtalsmetodik som genom att sätta fokus på nutid och framtid, och med inriktning på lösningar och möjligheter, främjar handling och inlärning. Coachen fokuserar helt på dig genom ett aktivt lyssnande och formulerande av frågor som utmanar dina förutsättningar.

Som din coach kommer jag inte att leverera lösningarna, men jag kan erbjuda livserfarenhet, kompetens, människokännedom, intuition och engagemang i arbetet med att medvetandegöra, utmana samt motivera dig till handling.

Vad du får ut av detta är följande,

  • Större insikt om dina möjligheter och din potential
  • Större förståelse för din situation
  • En större medvetenhet om dina känslor inför olika situationer och händelser
  • Klara uppsatta mål
  • Handlingskraft

För att uppnå detta har du en vilja att gå framåt. Du är också motiverad, öppen, insiktsfull och ärlig. Du blir ansvarig för din inlärning och för att hitta lösningarna till att uppnå dina mål.