Gruppcoachning är en form av coachning där respektive individ är i fokus och genomgår en egen utvecklingsresa, tillsammans med och med hjälp gruppmedlemmarna. Oftas arbetar man utifrån ett tema eller mot ett gemensamt mål.

Gruppformen ger en ny dimension till den individuella coachningen och ger varje individ möjlighet till gruppens feedback och erfarenheter. Man får tillfälle att bli coachad av de andra i gruppen och får själva tillfälle coacha andra. Under hela processen får gruppen stöd av mig som coach och facilitator.