Mental & fysisk coachning i samspel

Kan fysisk aktivitet bidra till förbättrad mental hälsa och livskvalitet?

Vardagen för många innebär att man hamnar en rutinartad slentrian som man har svårt att komma ur. Detta kan gälla privatlivet såväl som arbetslivet. Alltför ofta får människor som känner sig stressade, utarbetade och mentalt nere, för lite motion, för lite sömn och äter dåligt. Som individ kan man vara medveten om något behöver göras, men man vet inte hur man ska börja med att komma vidare.

Coachningen leder till en ökad medvetenhet och självinsikt, vilket leder till ökad handlingskraft. Men, för att lyfta sig ur sin svacka, kan det krävas ytterligare hjälpmedel. Här kan fysisk aktivitet användas. Att fysisk aktivitet är avgörande för både mental såväl som fysisk hälsa är ingen nyhet. Den omedelbara humörlyftet som den fysiska aktiviteten ger kan användas som motivation till att arbeta med dina livsutmaningar.
 
 
 

Hur & varför det fungerar

Individuell coachning.
Vi träffas för ett första förutsättningslöst samtal. Du får känna hur det är att bli coachad och om jag är rätt coach för dig. Skulle det inte kännas rätt för dig, kan jag rekommendera andra coacher som kanske skulle passa dig bättre.
Inför det första samtalet skickar jag några frågor till dig för att sätta igång processen. Det första samtalet blir också lite längre, så att vi kan klara ut eventuella frågeställningar. 

Tillsammans jobbar vi enligt följande:
Vi träffas minst 6 gånger över en period av (minst) 3 månader
Tillsammans bestämmer vi var träffen ska ske (detta kan vara på arbetsplatsen, hemma eller per telefon)
Varje session tar 45-60 minuter

Genom ökad insikt och medvetenhet om din egen situation, vilket är ett resultat av coachningen, känner du ett ökat ansvar. Detta leder i sin tur till en ökad förmåga och vilja till att handla. Detta ger dig större kontroll över din situation och leder dig mot den förändring du länge strävat efter.

Det är viktigt att du känner förtroende för mig och hur jag jobbar i min profession. Jag är en International Coach Federation (ICF) certifierad coach och följer deras etiska riktlinjer.


Om Gary Ward

Gary-4-2Född och uppvuxen i Detroit, Michigan i USA, kom jag tillsammans med hela familjen till Sverige 1971. Onekligen en ny erfarenhet för en grabb som aldrig rest längre än till Chicago. Det har gått över fyrtio år sedan dess och jag har etablerat mig väl här i Sverige. Jag har sysslat med en del saker genom åren såsom idrottande, utbildning, fotografi och möbelsnickeri. Yrkesmässigt har jag flerårig erfarenhet av IT-branschen, där jag haft olika roller med under åren ökande ansvar. Idag ligger min stora passion i att arbetar med människor.

Idag ICF certifierad coach och jag arbetar med personlig utveckling tillsammans med privat personer och inom företag. Detta gör jag enskilt eller i grupp. Fokus kan vara t.ex. ett utvecklande av ledarskapet eller att vilja gå mot nya utmaningar. Eftersom jag själv har ett förflutet inom idrotten, kan jag också erbjuder idrottsföreningar coachning för att uppnå förbättrade resultat. Jag har erfarenhet av coachning av individer och i grupp, organisationsutveckling, stresshantering och handledning av grupper i personlig utveckling eller valt ämne samt program för coachande ledarskap.